logo

Alıntı

11 Şub 2016
Tevhid ve vahdette cemal-i İlahî ve kemal-i Rabbanî tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet, hadsiz cemal ve kemalât-ı İlahiye ve nihayetsiz mehasin ve hüsn-ü Rabbanî ve hesabsız ihsanat ve beha-i Rahmanî ve gayetsiz kemal-i cemal-i Samedanî, ancak vahdet âyinesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatin nihayatındaki cüz'iyatın sîmalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür. — ~RN-Şualar/7~
cemal-i İlahî ve kemal-i Rabbanî hazine-i ezeliye hadsiz cemal ve kemalât-ı İlahiye ve nihayetsiz mehasin ve hüsn-ü Rabbanî ve hesabsız ihsanat ve beha-i Rahmanî ve gayetsiz kemal-i cemal-i Samedanî şecere-i hilkatin nihayatındaki cüz’iyatın sîmalarında temerküz eden cilve-i esmada
11 Şub 2016
.... azîm şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı, aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belâgatına ve üslûbundaki itidaline ve istikametine münasib düşmüyor. —  Lemalar - 72

 

 • azîm şekvaları ==> adaletli ve münasebetli belâgatına
 • ve kesretli tahşidatı ==> üslûbundaki itidaline
 •  ve çok şiddetli tehdidatı ==> istikametine
11 Şub 2016
 • merkezin ittihadı,
 • kanunun vahdeti,
 • terbiyenin vahdaniyeti
  • sayesinde külfet,
  • meşakkat,
  • masraf azalır

 ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki, pek çok semereleri olan bir ağaç yed-i vâhide, tek bir semerenin yapılışı da eyâdi-i kesîreye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları sühuletçe bir olur.

Mesnevi-i Nuriye – 18

11 Şub 2016

Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz u za’fını, istimdad lisanıyla; fakr u hacatını, tazarru’ ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster.  Sözler – 328

 • acz u za’fını :  istimdad lisanıyla
 • fakr u hacatını : tazarru’ ve dua lisanıyla
10 Şub 2016

fehmettiğimiz miktarına memnun olup,

tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız.

10 Şub 2016

Hem o şuur-u iman-i ile :

 1. bekanın lezzet ve saadeti
 2. muhabbet-i zati teskin, fıtri meftuniyet
 3. intisab ile hadsiz mülke malikiyet
 4. fıtri aşk teskin edilmeli (varlığa karşı)
 5. uhuvvet, dostların bekaları
 6. dostların mesudiyetleri
 7. rikkat-i cinsiye, şefkat-i akraba
 8. Risale-i Nur
 9. ebedi bir beka
 10. toprak perdesinin arkası ışıklanması
 11. fıtri aşkı şiddetlendirmiş
 12. zevk ve sevk verdi