logo

ENANİYET VE ZIDDI

Enaniyetin vücudu ise, mahlukatın en müntehab ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın nefsi,

 

haksız temellük kendi kendine mâlik olmazsa
 ve âyinedarlığını bilmemek ef’alinde serbest bulunmazsa
ve mevhumu muhakkak bilmekten harekâtı başka bir ihtiyara bağlı ise
 ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir ademdir. elbette hiçbir şey, hiçbir şe’n, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet -cüz’î olsun küllî olsun- o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz.
Ş.81 Şualar – 6

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir