logo

fıtrat hilkat hayat

fıtrata doğru gitmek hiçliğine doğru gitmek gibi olsa gerek ki Üstad “vazife”yi  vazife-i fıtratım diyerek “fıtrat” ile birlikte ifade etmiş. yani “vazife” şuuru da beni enaniyet perdesinden kurtarıyor, fıtrattan, hilkate, hayata gittikçe ücret ve vesileler artıyor.

tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve ta’zim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. ~RN-Şualar/73~

netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fıtratım olan Resail-ün Nur  ~RN-Şualar/63~

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir