logo

dört unsur

Evet arza gelen ziya, hararet, bereket vesaire, semavattan geliyor. Arzdan da semaya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor. Demek aralarında cereyan eden ticarî muameleden anlaşılıyor ki; arzın sâkinleri için semaya çıkmaya bir yol vardır ki, enbiya, evliya, ervah cesedlerinden tecerrüd ile semavata uruc ederler.

Mesnevi-i Nuriye – 204

insandaki dört unsur : su içinde, toprak cismaniyeti. ateş ve hava : his ve tefekkürdür ki cismaniyeti ayakta tutuyor ; toprak ve suyu şekillendiriyor. toprak ve su müennes, hava ve ateş müzekkerdir. toprak ve su şekil alır, hava ve ateş şekil verir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir