logo

Dua eden adam bilir ki

Dua eden adam bilir ki, birisi var ki;

  • onun sesini dinler,
  • derdine derman yetiştirir,
  • ona merhamet eder.
  • Onun kudret eli herşey’e yetişir.

Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir.

Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir

ve onun hadsiz düşmanlarını def’edebilir

  • bir zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek,
  • bir ferah, bir inşirah duyup,
  • dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp

“Elhamdülillahi Rabbil Alemin” der.

Mektubat – 302

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir