logo

Allah’ın konuşması, kelam

  1. KADER Allahın bizimle yazarak konuşması, ŞUUNAT ise sesiyle konuşması.
  2. sözdeki “kavlen” konuşmasını kıraat olarak ele alırsak , kıraat gece vakitlerinde olduğundan, adeta geceleri “alem-i gayb” a girmek “tekellüm” etmek ile “secde” etmek manasını taşımakla en ziyade bizi yapılandıran, dönüştüren yani inkılab yapan bu gecedeki kıraatlı tekellüme medar namazlar olduğunu da bir cihetle anlıyorum.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir