logo

dualar

 • Rabbim vücudumu teali ettir. L.253
 • Allahım! Kuran-ı Mucizul Beyan ile nefislerimizi terbiye, ruhlarımızı tezkiye, kalblerimizi tasfiye, akıllarımızı talim et. Ş.238
 • Allah’ım ! Hayatımı ve ahlakımı yükseklendir. Ş.73, 227

 • Allah’ım! Hakikat tohumlarını aklımda, kalbimde, ruhumda ve bedenimde neşv ü nemalandır. Peygamberimizin a.s.m. getirdiği hidayet nurunu ruhumuzun azığı yap. Risale-i Nur’un Kur’anın ziyasıyla akıllarımızı, kalblerimizi, ruhlarımızı nurlandır ve ışıklandır Rabbim. amin
 • Allah’ım! aklıma istikamet, kalbime sekinet, ruhuma hiffet, bedenime sıhhat ihsan et.
 • Allahım! beni sana yaklaştıracak olan herşeye beni yaklaştır ve beni senden uzaklaştıracak olan herşeyden beni uzaklaştır.
 • Allahım! beni bana ve hiçbirşeye ve hiçbir kimseye bırakma Rabbim! beni külli iradenim, şefkatinin, rahmetinin kollarına al.
 • Ya Rabbi ben bilmiyorum, sen biliyorsun ne kaybettiğimi ; ve ancak Sen bilirsin Rabbim. Beni mahrumlardan etme Ya Rabbi. beni kaybettiklerimden mahrum etme Ya Rabbi. Sana iltica ve tevekkül ediyorum. Bizi mahrumlardan etme Biz bilemeyiz Rabbim sen bilirsin ancak.
 • Beni “ben” den kurtar Allahım.
 • Allahım! aklıma istikamet, kalbime sekinet, ruhuma hiffet, bedenime sıhhat ihsan eyle. amin.
 • Allahım ! sıhhat-ı fikir ve istikamet-i nazar ve selâmet-i kalb ver Rabbim.
 • Allahım, fikrimi dağıtma, kalbimi boğma …
 • Allahım! sünuhat, zuhurat ve ihtarat yollarımızı aç.
 • Allahım ! bize nur-u fikir ve ziya-yı kalb ver. Nur-u fikrimizi ziya-yı kalbimiz ile ışıklandır ve mezcettir.
 • Allahım! muhakemeli, muvazeneli, müstakim bir akıl ; geniş bir tasavvur, külli ve ihtalı bir nazar, hak ve hakikatli fikir, safi ve münevver bir zihin ver Rabbim !
 • Allahım, çok büyük ve ihatalı, kalbî göz ver Rabbim.
 • Ya Rabbi ben bilmiyorum, sen biliyorsun ne kaybettiğimi ; ve ancak Sen bilirsin Rabbim. Beni mahrumlardan etme Ya Rabbi. beni kaybettiklerimden mahrum etme Ya Rabbi. Sana iltica ve tevekkül ediyorum. Bizi mahrumlardan etme Biz bilemeyiz Rabbim sen bilirsin ancak.
 • Rabbim ! sana güveniyorum, inanıyorum, yalvarıyorum. bana taktığın bu istidad cevherlerinin

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir