logo

dualar

  • “Ya Rabbi, göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma.”
  • “Allah’ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel bir şekilde ibadet etmekte bana yardım et.”
  • “Ey kalpleri çeviren Allah’ım. Kalbimi dinin üzere sabit kıl.”
  • “Ya Rabbi, ey göklerin ve yerlerin Rabbi. Ey beni ve her şeyi yaratan. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukları bütün keyfiyetleriyle teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana musahhar kıl.”
  • “Ya Rabbi, Hz. Musa aleyhisselama denizi, Hz. İbrahim aleyhisselama ateşi, Hz. Davud aleyhisselama dağı ve demiri, Hz. Süleyman aleyhisselama cinni ve insi, ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama ay ve güneşi teshir ettiğin gibi nefislerimizi bize musahhar eyle.”
  • Ya Rabbi Hz. Ali’ye huzur-u tam olması için ifrit huddamı nasip ettiğin gibi bize de huzur-u tam olmamız için ifrit huddamı nasip et Rabbim.
  • Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan ervah-ı habise, mevadd-ı şerireleri evlerimizden ve etrafımızdan hak ile yeksan eyle. Sıhhat ve selamete vesile olan ervah-ı aliyeleri, evimize ve etrafımıza nasip eyle.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir