logo

Category : risale-i nurdan tesbitler

27 Şub 2016

şahs-ı manevi kanunları

Birincisi Asrımızın üç dehşetli kumandanının temsil ettiği dehşetli akımların karşısında durarak üç dehşetli kelimelere karşı olmak ve üç dehşetli sualin anahtarını keşfetmek ve üç büyük cemaati azimeye taraftar olarak bu cihetle dostunu düşmanını bilerek risale i nuru Tenkid etmemek İkincisi Dünya oyunları için vazife adına kilitlenen kapıları kırmamak, Risale-i Nur’un safiyetine ilişmemek ve tahrife medar şeyler yapmamak. Üçüncüsü Harici hadisati merak etmemek ve sormamak, bu tarz nesriyattan uzak durmak Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase” deyip siyasetten bütün kuvvetiyle kaçmak işkencede sıkıntılar […]

27 Şub 2016

insanın üç hayatına lazım olanlar

Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru’ ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Sözler – 23 hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez.  hayat-ı maneviyesine lâzım olan  ilim ve iftikar cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir.   hayat-ı  uhreviyesine lâzım […]

27 Şub 2016

vicdan ve azabı

vicdan ve azabı zihin >> marifetullah xxx müz’ic S.31 his >> muhabbetullah xxx merhametsiz azab çekmek (gayr-i meşru muhabbetin neticesi) irade ve latife-i rabbaniye ? sırr-ı tevhid ile olsa, o akıl, hem İlahî kudsî defineleri, hem kâinatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde geçmiş zamanın elîm hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş’um ve sebeb-i taciz bir âlet-i bela olur.    Hem meselâ: İnsanın en latif […]

26 Şub 2016
26 Şub 2016
12 Şub 2016
11 Şub 2016
11 Şub 2016

şualar 124-126 vahiy ve ilham

vahiy > hakikat > esma > alem-i gayb > zaman ve mekan kelamın manası > hakikat > esma tekellümü > mahiyet > sıfat

11 Şub 2016

nur-u iman ve kuvvet-i iman

S.732, 744, 494 nur-u iman : dimağa  kuvvet-i iman vicdana bakıyor.

11 Şub 2016

2. ŞUA’dan : TEVHİD VE VAHDET

Ş.12 den sırr-ı tevhid : tevhid vahdetin bilinmesi ve okunmasıdır, vahdetin anlaşılmasıdır, yani vahdetin insanda enfüste karşılık bulmasıdır, vahdete intisabdır, vahdete iman ile karşılık vermektir. yani tevhid enfüsi, vahdet afaki oluyor anladığım kadarıyla