logo

meşakkat külfet nasıl azalır?

  • merkezin ittihadı,
  • kanunun vahdeti,
  • terbiyenin vahdaniyeti
    • sayesinde külfet,
    • meşakkat,
    • masraf azalır

 ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki, pek çok semereleri olan bir ağaç yed-i vâhide, tek bir semerenin yapılışı da eyâdi-i kesîreye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları sühuletçe bir olur.

Mesnevi-i Nuriye – 18

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir