logo

Category : astroloji

28 Şub 2016

düşük gezegenler ve potansiyelleri

insan, bütün zîhayat âlemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmânü’r-Rahîmin dergâhında, ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Tâ ki, makàsıdı ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Sözler, Bediüzzaman Said Nursi Astroloji haritası incelenirken en önce dikkat ettiğimiz hususlardan biri en güçlü gezegenin tespiti olup haritada hüküm süren en etkili gücü tespit etmektir. Bunu yaparken düşük gezegenler belkide ilk etapta eksi puan verip gözden düşürdüğümüz etkisiz gezegenler sınıfına girmekle en problemli ve sorun teşkil eden durumlar olarak da yorumlarız. Ancak sahasında etkili kişilerin ve kuruluşların haritası incelendiğinde […]

27 Şub 2016

yıldızlar ve insan

Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtarıyla, güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı âhiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller; belki bâki olan âlemlerin güneşleridirler. Asa-yı Musa ( 197 ) Bir kısım yıldızlar için ahiret alemlerine baktığı ve baki olan alemlerin güneşleri olduğu ifade ediliyor. Fesubhanallah! Doğrusu nasıl anlayacağımı bilemedim ama aklıma gelen ilk mana şu ki : İnsan bu KAİNATIN bir misal-i musağğarı olduğuna göre insandaki herşey de kainatta var demektir. […]

27 Şub 2016

Jüpiter başak : küçük ayrıntılarla büyük hakikatler inşaa etmeye çalışmak

Basit şeyleri hesaba alan jüpiter başak kuçuk ayrıntıları büyük gorüp onları kendine malzeme ederek bir akıllı oldugunu zanneden çocuk gibi akıllık dava eder Taş  tanecikleriyle koca hakikat binaları inşaa edilir mi. İşte jüpiter başak in çıkmazlarından biri. Ayrıntılara boğulma onu küçük şeyleri büyük görmeye ve enerjisini yanlış tüketmeye, yanlış bir büyüme politikası izlemeye sürüyor. Ne yapmalı ? Elbette öncelikle bu farkındalıgi kazanmak lazım Sonra bu farkındalık ile dikkatli olarak elde ettiği malzemeleri titizlikle seçmesi lazım Bunu yaparken de aklı melekelerinden […]

27 Şub 2016

Haritanın zıt kutupları perspektifinde 6. Ve 12. ev :

haritanın kuzey kutbu senin şahsına ait hayat alanlarını temsil ederken güneyi başkalarına ve topluma ait hayat alanlarını temsil ediyor. Yani 1. Ev sen iken karşısındaki  7. ev senden başka herkesi, özellikle eşini ve ikili ilişkileri temsil ediyor, 2. Evin senin maddi kaynaklarını ve karşısındaki 8. Ev başkalarının maddiyatını, 5. Ev bireyselliği 11. Ev toplumsallığı vs. Asıl bahsetmek istediğim ise 6. Ve 12. Ev aksı ki en garip ve ilginç ve üzerinde durulması gereken evler olsa gerek. Bu iki evi anlamak […]