logo

Monthly Archives: Mart 2017

26 Mar 2017

kalpsiz akıllar, fısk ve riya

Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ışıklanıp mezcolmazsa, zulmettir, zulüm fışkırır. Mektubat – 471   İlimde iz’an-ı kalb olmazsa, cehildir. İltizam başka, itikad başkadır. Mektubat – 471   Nurun libasını giymiş bir zulmet-i müzevver.   Gözünde bir nehar var, lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki, bir leyl-i münevver.    O içinde bulunmazsa, o şahm-pare göz olmaz; sen de birşey göremez. Basiretsiz basar da para etmez.   Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. Kalbsiz akıl olamaz. […]